Social media
Contact information
e-Zone International Pvt. Ltd.

New Baneshwor, Opposite of BICC West Gate No.2
GPO Box No. 1213,
Kathmandu, Nepal

Email

Phone

977-1-4483088, 4494072

Blog | Tagged: software for schools nepal

वितेका केहि बर्षमा क्लाउड कम्प्यूटिङ्ग ले डेस्कटप कम्प्यूटिङ्गलाई विस्थापित गर्दै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालयलाई क्लाउडमा लैजानु एउटा विद्यालयको लागि विशेष महत्वको निर्णय हुन जान्छ । त्यसैले एउटा परिष्कृत तथा शुलभ मुल्यमा उपलब्ध क्लाउडमा चल्ने विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली इ–स्कुल (e-School)  नेपालमा पनि उपलब्ध भएको छ ।


To cloud or not to cloud : School Management Software

By Rambabu Thapa Posted 2 Years, 10 Months, 3 Days, 22 Hours, 33 Minutes ago. Category: Products

In recent years cloud computing has extend it’s dominance over the desktop computing; upgrading schools to cloud is a great decision. Therefore, a highly efficient and cost effective cloud based school management software e-School is available to guarantee you for the highly important software for the schools, colleges and even universities.